ALAPÍTVÁNY

2000-ben, a tagóvodák vezetői hozták létre a "Hétszínvirág Tiszakécske Város Óvodáiért" Alapítványt (székhelye: 6O6O Tiszakécske, Béke utca 147.) abból a célból, hogy az óvodák játékkészletét, felszereltségét magánszemélyek és szervezetek pénzbeli és természetbeli felajánlásaikkal támogathassák.


Az alapítvány adószáma: 18358748-1-03


A kuratórium elnöke: Kondorné Benke Edit

A kuratórium titkára: Kallóné Mezei Szilvia

Kuratórium tagjai: Dr. Pitti Lajosné, Bekő Lászlóné, Demeterné Fazekas Éva

Az alapítvány célja:

  • Az óvodák felszereltségének javítása, különös tekintettel a csoportszobák bútorzatára és az udvari vasjátékok fajátékra való cserélésére.
  • Képességfejlesztő, az iskolai életmódra felkészítő eszközök, játékok bővítése .
  • Tornaszobák kialakítása, létrehozása, sporteszközök beszerzése.
  • Pályázatokhoz önerő biztosítása.
  • Az óvodáskorú gyermekek kirándulásainak támogatása hagyományápolás, honismeret céljából.


Ezúton is köszönjük a szülőknek, magánszemélyeknek és szervezeteknek,akik személyi jövedelem adójuk 1%- val, pénzbeli és

természetbeli felajánlásaikkal támogatták és támogatják óvodáinkat.