TISZABÖGI TELEPHELY

Tiszakécske, Rév út 4.

Tel: 20/512-2918

ujbogiovoda2015@gmail.com

Telephely vezető: Petrezselyem Edina


Óvodapedagógusok:

  • Kapásné Cseh Anikó
  • Petrezselyem Edina
  • Szunyi Piroska

Pedagógiai asszisztens:

  • Karikóné Bolyós Anett

Dajkák:

  • Eszes Ágnes
  • Gondiné Rácz Éva

Tiszabögi Óvoda 2 csoportos 50 férőhelyes, a várostól 4 km-re található gyönyörű zöldövezetben, melyet egy kis erdő vesz körül. Nevelőösségünk 3 fő óvodapedagógusa, 1 fő pedagógiai asszisztense és 2 fő dajkája szakmai tudását folyamatosan bővíti, az új innovatív kihívásokra fogékony. Intézményünk 2012-ben történt külső és belső felújítása után, szép modern környezetet biztosít gyermekeink számára. Óvodánk kedvező elhelyezkedésű remek alkalmakat nyújt a sétákra, kirándulásokra, amelyek során megfigyelhetjük a kis erdőben és környezetünkben a természet változásait, az állatvilágot és a Tisza folyót is. Udvari játékaink korszerűek előírásainak megfelelnek, biztonságosak, melyet lehetőségeink szerint folyamatosan bővítünk, modernizálunk. A letelepített játékok mellett, több udvari mobiljáték óvodásaink rendelkezésére áll. Csoportszobáink hangulatosak, világosak, vidámak a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően felszereltek, tárgyi feltételeket jónak ítéljük. A játékkészlet és a tanulási tevékenységek segítő eszközrendszerünk megfelelő, ami jól szolgálja gyermekeink differenciált fejlesztését és az iskolai érettséghez való képességeik kialakítását. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekeinkre: élményeire, tapasztalataira, érdeklődésére alapozott játékos tevékenységbe épített tanulásra, környezettudatos nevelésre, egészségnevelésre, hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, fejlesztésére.

Innovatív tevékenységeink:

- Tehetséggondozás

Óvodánkban a tehetséges gyermekek nevelése Tehetséggondozó Program alapján, gazdagító program keretében történik. Mindez két síkon valósul meg: egyrészt óvodai csoportokban a napi tevékenységekbe ágyazva, másrészt tehetséggondozó műhelyek keretében. Célunk, a gyermekek átlag feletti képességeinek kibontakoztatása a differenciálás elvét figyelembe véve. A szülőket tájékoztatjuk a szülői és rétegszülői értekezleteken, fogadóórákon az óvodánkban folyó tehetséggondozás céljairól, feladatairól és a beválogatásról. A tehetségígéretek gondozása az összeállított éves terv alapján történik. Telephelyünkön jelenleg egy környezeti műhely működik „Törp-pagony” néven. Célja a kiemelkedő képességű gyermekekben lévő alkotó fantázia kibontakoztatása, optimális és sokrétű személyiség fejlesztése.

- Részben adaptál Jó gyakorlat

A Ceglédi Széchenyi úti Óvoda „Játékba ágyazott tanulás” jó gyakorlatát részben adaptáltuk, melynek alkalmazásával hatékonyabbá tesszük nevelő munkánkat. A gyermek természetes közege a játék, amely által fedezi fel a körülötte lévő világot, fejlődik személyisége. A játék a spontán tanulási lehetőség első színtere. Célunk a jó gyakorlat részben adaptálásával az, hogy a különböző tanulási formákat a játékon keresztül illesszük be a gyermekek komplex személyiség fejlődésébe. Fontosnak tartjuk azt, hogy játékos tanulást önként vállalt, örömteli tevékenységként éli meg a gyermek.

- Madárbarát Óvoda

A madárbarát óvoda cím elnyerése által, célunk példát nyújtani a környezettudatos magatartás formálására. Az élővilág megfigyeltetésével, gondozásával az óvó- védő tevékenységek végrehajtásával feladatunk a természetvédelemre nevelés. A Madárbarát Alprogramban meghatározottak szerint, évszaknak megfelelően, folyamatosan gondoskodunk madarainkról. Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az állatok is érző lények, akik gondoskodásunkra, szeretetünkre, védelmünkre szorulnak. Óvodásaink évek óta folyamatosan etetik, itatják, odúikat rendben tartják, illetve beazonosítják madarainkat. Mindezek napi programjainknak természetes részévé váltak.

- Ovi-Zsaru program

Az „Ovi- Zsaru” program óvodás korúaknak szól, főként rendőri segédlettel – közvetítéssel- történő információközlésen alapszik. A témákat szituációs és szerepjátékokon keresztül – drámapedagógiai eszközök, módszerek felhasználásával – a vészhelyzetekben való viselkedés gyakorlásával dolgozzuk fel.  Célja: Az óvodáskorú - elsősorban nagycsoportos – gyermekek biztonság érzetének segítése, erősítése. A megelőzés hatékony formája, hogy a gyermek olyan információ birtokába jusson, melynek alapján el tudja kerülni a vészhelyzetet, fel tudja azt ismerni és reagálni tudjon rá. A program, fő szempontként tekinti a gyermekek életkori sajátosságait, ezért olyan megközelítésben mutatja be a vészhelyzeteket, s az azokra történő megoldásokat, hogy magatartásukat formálja, önbecsülésüket és magabiztosságukat erősítse.