ARANY JÁNOS UTCAI TAGINTÉZMÉNY

Tiszakécske, Arany János u. 2.

Tel: 76/542-091

Tagintézmény-vezető: Csehné Dobos Zsuzsanna


Óvodapedagógusok:

 • Antalné Szűrszabó Katalin
 • Csehné Dobos Zsuzsanna (szavizsgázott vezető óvodapedgagógus, mesterpedagógus)
 • Nemesné Petrezselyem Éva (szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés és fejlesztőpedagógus szakirányon)
 • Parádi Éva
 • Sachingerné Wagner Judit (C kategóriás művészeti engedély bábcsoport működtetésére)
 • Sinkáné Somodi Ilona
 • Szabó Judit

Pedagógiai asszisztens:

 • Ézsiásné Vincze Mónika
 • Lengyel-Fazekas Marietta

Dajkák:

 • Bagi Béláné
 • Szekeres Józsefné
 • Szabóné Balog Julianna
 • Tanács-Fehér Anett


Az Arany János utcai óvoda 1957-től működik ebben az épületben. 2020-ban jelentős felújítás valósult meg. Az épület kívül, belül megújult, amely által korszerű, minden igényt kielégítő óvoda áll rendelkezésünkre. A megújuló energia hasznosítása érdekében napelemes rendszert is telepítettek. A csoportszobáink jól felszereltek, a kézműves- és élősarok segíti a gyermekek ráhangolódását a különböző tevékenységekre. A helyi adottságok maximálisan biztosítják az egészséges és biztonságos környezeti feltételek megteremtését. A gyermekek rendszeresen növényápolási, állatgondozási (kacagó gerle, akváriumi halak) feladatokat látnak el. Tágas udvarunk sokféle mozgásos, szabad játékra nyújt lehetőséget. Szépen gondozott virágoskertünk van. Az udvar hátsó részében gyógy- és fűszernövény kertet alakítottunk ki. Ápolását, gondozását a gyermekekkel folyamatosan végezzük. A négy csoport nevelését, gondozását sok éves szakmai gyakorlattal rendelkező hét óvodapedagógus, egy pedagógiai asszisztens és négy szakképzett dajka látja el. Nevelőtestületünkből két fő óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik (vezető óvodapedagógus, gyógy testnevelő). Nevelőtestületünk nyitott az új és innovatív kihívásokra ezért az óvoda fejlődését szolgáló pályázatokban aktívan részt veszünk. Sajátos arculatunk a természeti, és környezeti értékeink megismerése, megszerettetése, megóvása. Munkánk elismeréseként 2011-ben, 2014-ben és 2017-ben elnyertük a ZÖLD ÓVODA kitüntető címet. Részt veszünk a Madárbarát Óvoda programban, melynek eredményeként 2012 decemberében megkaptuk a Madárbarát Óvoda elismerést. 2018 szeptemberétől a Boldog Óvoda cím birtokosai lehetünk.  Célunk, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, hogy az óvodás gyermekek érzelmileg gazdagok, vidámak, önállóan gondolkodók, tevékenykedők, kreatívak legyenek, az óvodáskor végére.

Innovatív tevékenységeink:

– Részben adaptál Jó gyakorlat

Kecskeméti Corvina Óvoda Általános Iskola Ifjúság úti Óvoda „Környezet Projektek” részben adaptáltuk, melynek felhasználásával tartalmasabbá, színvonalasabbá tesszük nevelő munkánkat. Célunk, óvodásaink környezeti nevelésének alakítása, projektpedagógia módszerével, a helyi sajátosságoknak megfelelően. Feladatunk a környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása, kialakítása annak érdekében, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő szinten képesek legyenek a közvetlen és tágabb környezetükben jelenlévő problémák felismerésére, kezelésére. Gazdag és változatos hagyományink vannak, amelyek során megünnepeljük  a Zöld Jeles Napokat. ( Környezetvédelmi nap, Állatok Világnapja, Tisza napja, Víz napja, Föld napja, Madarak Fák napja) Fontosnak tartjuk hagyományink ápolását.  Hagyomány őrző ünnepeink ( Márton nap, Adventi készülődés, Mikulás, Lucázás, Karácsony) Lehetőségeinket, kapcsolatainkat igyekszünk bővíteni. Együttműködési megállapodást kötöttünk, a Tiszakécskei Lovas Egyesülettel.

– Madárbarát Óvoda

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által létrehozott „Madárbarát óvoda” címet 2012 decemberében kapta meg óvodánk. Napi teendőink egyike a madarak megfigyelése, gondozása, etetése, itatása. A hozzánklátogató „kisvendégek” megfigyelése, gondozása, etetése, itatása.

– Zöld Óvoda

Ezt a kitüntető címet a kisgyermekkori környezetinevelés terén végzett tevékenységünk elismerésekként kaptuk meg 2011-ben, 2014-ben, és 2017-ben. Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a „Zöld Óvoda” szellemiségét és környezettudatos magatartásával, pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Ennek érdekében kiemelt feladataink: 

 • fenntarthatóságra nevelés ( a gyermekekenkeresztül a családokra is)     
 • környezettudatos életvitel alapozása (takarékosság, természetvédelem, szelektív hulladék gyűjtés)
 • a helyi lehetőségekelőtérbe helyezése
– Tehetséggondozás

Nagycsoportos korukban tehetséggondozó, gazdagító foglakozásokkal kínáljuk meg a tehetség ígéretes gyermekeinket. Tehetséggondozó műhelyeinkben a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztése egy gazdagító programmal történik.  Óvodánkban két tehetségműhely működik:  

„ Mesekuckó” –nyelvi tehetségterület

Célja: A mesék által közös játék örömének megéreztetése, igényes irodalmi élmények iránti fogékonyság kialakítása. A gyermekek önkifejezésének kibontakoztatása báb, dráma- és szituációs játékok által.

„Kis természetbúvár” – természeti tehetségterület

Célja: A környezettudatos életvitel és magatartás, az ehhez kapcsolódó szokások és viselkedési formák megalapozása, természeti és környezeti értékeink megismertetése, megbecsülése.

– Boldog Óvoda

2018 szeptemberében kaptuk meg a Boldog Óvoda címet. Ezáltal a pozitív pszichológia eredményeire építve, ötleteket és módszertani segítséget kapunk, a boldogságra való képesség fejlesztéshez az óvodás  korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Célunk, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, hogy az óvodás gyermekek érzelmileg gazdagok, vidámak, önállóan gondolkodók, tevékenykedők, kreatívoklegyenek, az óvodáskor végére. A Boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjonaz óvodásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képeseklegyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartástényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. A teljes Boldogságóra program10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben: Boldogságfokozó hála, Optimizmus gyakorlása, Kapcsolatok ápolása, Boldogító jócselekedetek, Célok kitűzése és elérése, Megküzdési stratégiák, Apró örömök élvezete, Megbocsátás, Testmozgás, Fenntartható boldogság

– Zöld Tábor

Az évente egy hetet kitöltő tábor célja  a természet megszerettetése, a környezetvédelme, tapasztalat szerzés a környezetünkben megfigyelhető növényekről, madarakról. Környezettudatos magatartás alakítása. Egy napot  a Lakitelek-Tőserdőn található Konytvirág Erdei Iskolában töltünk.

– Napsugár Bábcsoport

Óvodánkban 1992-től működik az óvónői Napsugár  Bábcsoport. Minden évben részt veszünk óvodaiés városi rendezvényeken.