BÖLCSŐDE

  • A bölcsődei ellátás az épület felújítása miatt, jelenleg a 909 hrsz. épületben folyik. (bölcsőde melletti épület)
  • Elérhetőség: email: tiszakecske.bolcsode@gmail.com

telefon: 20/503-0898

Tagintézmény-vezető: Szilvásiné Zellei Mária (csecsemő- és gyermek nevelő- gondozó, csecsemő- és kisgyermeknevelő BA )


Kisgyermeknevelők:

  • Bodor Edina (csecsemő- és kisgyermek nevelő- gondozó)
  • Faragó Barbara (csecsemő- és kisgyermek nevelő- gondozó)
  • Ivicz Henrietta (csecsemő- és kisgyermek nevelő- gondozó)
  • Knipfer Nikolett (csecsemő- és kisgyermek nevelő- gondozó)
  • Kőmíves-Tóth Ildikó (csecsemő- és kisgyermek nevelő- gondozó, csecsemő- és kisgyermeknevelő BA)
  • Vincze Kata (csecsemő- és kisgyermek nevelő- gondozó)

Dajkák:

  • Bőszénné Sánta Éva
  • Nagy Mihályné

A Városi Óvodák és Bölcsőde, Bölcsőde tagintézménye adaptált épületben kezdte meg működését 1980-ban. Jelenleg is ebben az épületben, 2004.09.01-től az óvodával integráltan, de szakmailag önállóan működik. Az intézmény épületét tágas udvar és kert veszi körül, számos nagymozgásos játékkal, homokozóval felszerelve, amelyben a gyermekek szabadon kielégíthetik mozgás iránti igényüket. A bölcsődében három csoport működik, Katica, Maci és Pillangó csoport (kis, vegyes és nagy csoport). Maximális felvehető gyermeklétszám 38, de a közeljövőben ez a szám növekedni fog, mert megkezdődik a bölcsőde bővítése és felújítása. A működéshez szükséges tárgyi feltételek adva vannak, mert a bölcsőde úgy lett átalakítva, hogy teljes mértékben alkalmazkodjon a kisgyermekek igényeihez, és lehetővé tegye a szakszerű nevelést – gondozást. A működéshez szükséges személyi feltételek is biztosítottak (csoportonként 2 kisgyermeknevelő, akiknek munkáját segítik a bölcsődei dajkák). A kisgyermeknevelők szakmailag jól felkészültek, nagy odaadással, egyéni bánásmóddal végzik a kisgyermekek nevelését – gondozását. Ehhez azonban szükség van a bölcsődei dajkák munkájára is, hiszen a kisgyermeknevelőkkel együttesen, egymást kiegészítve, egymás keze alá dolgozva érik el azt, hogy munkájuk szakszerű és színvonalas legyen. A bölcsődeorvos határozott idejű szerződéssel, csoportonként havi 4 órában látogatja a bölcsődés gyermekeket. A zenei készségek, a zenei hallás, éneklés, ritmusérzék, beszédkészség fejlesztése érdekében bölcsődénkben hetente játékos, mondókákba ágyazott zenei fejlesztésre van lehetőség Csüllög Edina vezetésével. A bölcsőde azért létesült, hogy míg a szülők dolgoznak, gyermekük intézményes keretek között szakszerű nevelés – gondozásban részesüljön, ilyenkor a bölcsőde pótolja, kiegészíti a családi nevelést. Mindennél fontosabbnak tartjuk a bölcsőde és a család kapcsolatát. Bölcsődénk nyitott arra, hogy a szülők betekinthessenek a bölcsődei életbe, megismerhessék a nevelési – gondozási módszereket. A nyitottság lehetőség a kölcsönös tapasztalatcserére is. A család és bölcsőde kapcsolatát erősítik a közös programok is pl.: napsugaras ősz, Mikulásváró családi délután, karácsonyi ünnepség, farsangi kavalkád, nyílt nap kézműves foglalkozással, anyák napi délután, gyermeknap, bölcsődések búcsúztatója, ismerkedés az új gyermekekkel és szülőikkel. Nevelői-gondozói munkánkban változatlanul az igényességre törekszünk, eddig kialakított értékeinket megőrizzük, az általunk elfogadott értékek szerint dolgozunk. 


„Nem gyermeket nevelünk, hanem embert. Olyan embert, akinek egykor munkára, örömre, társadalmi beilleszkedésre képesen kell élnie a világban. Meg kell tudni valósítania önmagát, szabadon és szuverén módon kell tudni élnie az emberi kapcsolatok bonyolult rendszerében.”(Popper Péter)