BÉKE UTCAI SZÉKHELY ÓVODA

Tiszakécske, Béke u. 147.

Tel: 76/542-069, 76/542-070

E-mail: varosiovodak@tiszakecske.hu

Intézményvezető: Kallóné Mezei Szilvia (közoktatásvezetői szakvizsgázott mesterpedagógus)

Intézményvezető helyettes: Antalné Szűszabó Katalin

Óvodatitkár: Dombi Istvánné

Óvodapedagógusok:

 • Baráth Istvánné
 • Karaszné Nagy Éva (közművelődési szakember, felsőfokú játékházvezető, C kategóriás báboktató)
 • Kovács-Madari Patrícia (nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgázott óvodapedagógus)
 • Kissné Tóth Klára (fejlesztő és mentor szakvizsgázott óvodapedagógus)
 • Pásztor Réka
 • Szőkéné Pekár Ágnes
 • Tekes Zsuzsanna (gyógypedagógus)


Pedagógiai asszisztensek:

 • Sipos Beatrix

Dajkák:

 • Dókáné Balla Ildikó
 • Döme Zoltánné
 • Lengyel Pálné
 • Somodi Jánosné

A Béke Utcai Óvoda és Bölcsőde székhely óvoda a város központjában található. Az intézményvezető ebben az óvodában látja el vezetői teendőit. Óvodánkban, négy csoportban száz gyermek elhelyezésére van lehetőség. Csoportszobáink jól felszereltek, játékeszközeink a gyermekek sokoldalú fejlesztését szolgálják. Tágas udvarunkos mozgásra ad beállítást, ami jól szolgálja a gyermekek mozgásfejlődésének optimális változatát. Az óvodai nevelő- oktató munkát 9 fő óvodapedagógus, 4 dajka és egy pedagógiai asszisztens látja el. Nevelőtestületünk elkötelezett a gyermeki személyiség elfogadására, tiszteletére, megbecsülésére. Pedagógiai hitvallásunk arra kötelez minket, hogy folyamatosan megújuljunk, képezzük magunkat, ezt tükrözi a szakvizsgázott pedagógusok száma: 4 fő (nyelv és beszédfejlesztő, báb és drámajáték, mentálhigiéné, mentor szakirányok) 1 fő óvodapedagógusunk gyógypedagógiai végzettséggel rendelkezik az intézményvezető pedig mesterpedagógusi fokozatot ért el. A környezeti nevelés mellett kiemelt figyelmet fordítunk a mesére és a zenei nevelés sokoldalú megvalósítására. Ezt segíti a Városi Zeneiskolával való szoros kapcsolati rendszerünk.

Innovatív tevékenységeink:

- "Mesevilág" színjátszó csoport

A gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésének leghatékonyabb eszköze a mese, ezért nevelőtestületünk fontosnak tartja a mese változatos feldolgozását bábozással, dramatizálással, drámajátékkal, interaktív meséléssel, meseprojektekkel.,, Mesevilág” színjátszó csoportunknak minden óvodapedagógus tagja, amatőr színjátszásunk emeli az óvodai és intézményei rendezvényeink színvonalát. A meseanyagok feldolgozásához szaktudással, erre irányuló szakvizsgával rendelkező munkatársaink adnak segítséget. Eszköztárunk mennyiségileg és minőségileg is kiemelkedő.

- Zöld Óvoda

A természet megismerésére, szeretetére, értékeink megóvására, a környezettudatos gondolkodás és magatartás kialakítására, a hagyományaink tiszteletére nagy hangsúlyt fektetünk. Célunk, hogy gyermekeink képesek legyenek észrevenni a természet sokszínűségét, másrészt, hogy alkalmazni tudják a környezeti neveléssel kapcsolatos ismereteiket, egy korszerű, ökológiai gondolkodás és viselkedési forma alkalmazását. Ennek tükrében Zöldjeles napjainkat meg is ünnepeljük. A Zöld Óvoda címet már három  alkalommal nyertük el, célunk az Örökös Zöld Óvoda cím megszerzése.Fontosnak tartjuk szervezeti kultúránkban azt, hogy a gyerekek tágabb környezetükről is ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek, ezért évente óvodánk közös kirándulásokat szervez.

- Óvodakert kezdő program

Óvodánk eredményesen pályázott az Országos Iskolakert – fejlesztési Program Alapozó Programjába. A program célja: új óvodakertek létrehozása úgy, hogy közben megismerjék, a gyerekek hogyan kell termővé tenni egy területet, elvetni a magokat, gondozni a növényeket. A program segít az egészséges táplálkozás alapjainak megismerésében is.

- Madárbarát Óvoda

Madárbarát óvodaként folyamatosan figyeljük és gondoskodunk az udvarunkon költő, táplálkozó madarainkról. Madárparadicsomunkban található porfürdő, etető, itató, kihelyezett odúinkban visszatérő madarak költenek. A februári,,madár ünnep” kiemelt programjaink egyike.

- Tehetséggondozás

Tehetséggondozó programunk alapján elvégezzük a kiemelkedő gyermekek beazonosítását, beválogatását tehetségműhelyeinkbe.

Jelenleg két tehetségműhelyünk működik:

A ,,Mese Manók” nyelvi tehetségműhely célja a kiemelkedő kommunikációs képességekkel rendelkező gyermekek továbbfejlesztése , báb, drámajáték és anyanyelvi játékok segítségével.

A ,, Zöld Manó” természeti tehetségműhely célja , hogy a környezetünkről kiemelkedő ismeretekkel rendelkező gyermekekben kialakítsuk  a környezettudatos magatartást és minél komplexebb tevékenységeken keresztül erősítsük a természethez való pozitív viszonyulásukat.

Zöld táborunkat minden évben nyár elején szervezzük a környezetük iránt fogékonyan érdeklődő gyermekek számára. Túrákkal, ismeretszerző kirándulásokkal, kézműves tevékenységekkel, változatos játékokkal tesszük tartalmassá a hetet. Egy napot a Lakitelek- Tőserdőn található Konyvirág Erdei Iskolában töltünk el.

- Biztonságos Óvoda

Fontosnak tartjuk a kerékpáros és gyalogos közlekedés helyes szabályainak rögzítését, gyakorlását, ennek megvalósításaként rendelkezünk az ehhez szükséges közlekedési parkkal és jól felszerelt eszközökkel. Minden évben megszervezzük a ,,Közlekedj okosan„ elnevezésű  közlekedési napot  intézményünk óvodáinak számára a rendőrség bevonásával. 2018-ban elnyertük a Biztonságos Óvoda címet.

- Ovi-zsaru program

A programban nagycsoportos gyermekeink vesznek részt. A program a bűn és baleset- megelőzés, az áldozattá válás elkerülése egyfajta nevelési módszerét szeretné megismertetni. A program több modulból áll, amely mesékre, történetekre, szerepjátszásra épül bábok segítségével. A tevékenységeket a programban résztvevő csoport pedagógusa tartja a rendőrség szakemberével történt módszertani konzultációt követően, a rendőrség által biztosított oktatási egységcsomag használatával.