DOKUMENTUMOK

Óvodai házirend


Szervezeti és Működési Szabályzat

Közzétételi lista


Városi Óvodák és Bölcsőde Pedagógiai Programja

Panaszkezelési Szabályzat


Adatlap

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

Bölcsődei Szakmai Program

Bölcsődei Házirend


Gyermekjogi képviselő


Óvodai felvétel iránti kérelem


Bölcsődei felvétel iránti kérelem


Szülői nyilatkozat