TEMPLOM TÉRI TELEPHELY

Tiszakécske, Templom tér 5.

Tel: 76/542-039

Telephely vezető: Csőkéné Fehér Réka


Óvodapedagógusok:

  • Csőkéné Fehér Réka
  • Giljon Alexandra
  • Ladocsiné Gyenes KrisztinaPedagógiai asszisztens:

  • Ézsiásné Vincze Mónika

Dajkák:

  • Szikszai Béláné
  • Tyavoda Jánosné


A Templom téri óvodát, négyszobás főjegyzői szolgálati lakásból alakították ki 1951-52-ben, ahol egy csoportban 42 kisgyermeket neveltek. Az 1960-as évek elejétől az óvoda csoportjainak bővítésére volt szükség, így  háromra emelkedett a csoportok száma. A beíratott gyermekek száma pedig 70-80 főre növekedett. 2008-ban óvodánk teljes belső tereinek felújítása történt, melynek során a világítás, a padozatok, az álmennyezetek, az üvegfal korszerűsítésre került sor. A bútorokat, berendezési tárgyakat, textíliákat mind újra cseréltük adományokból, rendezvények bevételeiből, szülői támogatásokból.

2020 őszén TOP-os projekt keretén belül került sor a Templom téri óvodának energetikai korszerűsítésére. Ennek során új tetőt, szigetelést, új nyílászárókat kapott az épület, napelemek és modern fűtési rendszer biztosítja a takarékos energia felhasználást. A munkálatok során szem előtt tartották az épület műemlék jellegét, így a homlokzat stílusa nem, csak színvilága változott. A belső és a külső átalakítások során ötvözték a „régi”, illetve a modern vonalat. Ezen kívül az épület akadálymentesítését is megvalósították. A belső tágas terek kellemes, lágy színű festést kaptak, harmóniában az új padozat és a belső párkány színével.  A mosdók esztétikusak, rendeltetésének megfelelő a gyermekek és felnőttek számára.  A tálalókonyha, új burkolatot és tűzhelyet kapott. A megújult óvodát a gyermekek, 2021. február 8-án vették birtokba.

A három nagy teremből kettő csoportszobaként, egy pedig fejlesztő szobának lett berendezve. Jelenleg a Templom téri óvodánk 50 férőhelyes.

2022. október 28-án került megrendezésre az óvoda 70 éves fennállásának jubileumi ünnepsége.

Óvodánk felszereltségét szakmailag jól átgondolt, korszerű fejlesztő eszközök jellemzik. Udvarunkból csodálatos kilátás nyílik a Holt-Tiszára és a végtelen határra. A természeti változásokat, a madarakat, a határban történő mezőgazdasági munkálatokat, a gépeket folyamatosan figyelemmel kísérhetjük az udvarról is. Emellett gyakran sétálunk az óvoda csodálatos környezetében, rendszeresen látogatjuk a Nádirigó Tanösvényt figyelve környezetünket, illetve az állatok élőhelyét. Az óvodánkban dolgozó 3 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő dajka szakmailag jól képzettek, elhivatottak. Napi munkánk során a megszerzett ismereteinket felhasználjuk a gyermekek hatékony fejlesztése érdekében. Nevelési attitűdünket a befogadó, elfogadó nevelés jellemzi.


„Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értkük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.” (Nagy László)

Innovatív tevékenységeink:

- Az egészséges életre nevelés

Négy hetet átölelő „Ép testben-Ép lélek” elnevezésű projektünk magába foglalja a testrészeinket, azok funkcióit, érzékszerveinket, alapvető higiéniás és szabályrendszerünket, az orvos munkáját, valamint a testi, lelki egészség megóvását. A rendszeresen szabadlevegőn való tartózkodás a természetben (Holt-Tisza part) való séták lehetővé teszik agyermekek immunrendszerének erősítését.

- A preventív mozgás, sport szeretetére nevelés

A tornatermi testnevelés heti rendszerességgel az iskola tornatermében zajlik, mely lehetőséget biztosít az egészséges életmód, a mozgásigény kialakítására. A mozgásfejlesztő szoba, mozgásfejlesztő eszközök mindennapos használata segíti a gyermekek mozgásfejlődését, kihat a kognitív képességek pozitív irányú fejlődésére is. Igyekszünk a gyermekekben felkelteni a mozgás iránti vágyat, valamint megtapasztaltatni a mozgás örömét.

- Biztonságos Óvoda

Több éve óvodánk sajátos arculatához tartozik a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésre nevelés. Célunk, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, a közlekedési táblákkal. A helyesen felszerelt kerékpárral végzett tevékenységek során sajátítsák el a példamutató magatartási formákat, és váljanak példás közlekedőkké. Az évente megrendezett „Két keréken biztonságosan” programunkon tehetnek tanúbizonyságot a gyermekek az elsajátított ismeretekről. 2018-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett program keretében Biztonságos Óvoda címet kaptuk.

- Madárbarát Óvoda

Óvodánk sajátos elhelyezkedése lehetővé teszi a helyszínen vezetett foglalkozásokat, a közvetlen környezetben való tapasztalatszerzést 2010 óta Madár-barát óvodaként próbálunk minél több olyan szakembert hívni, akik ismeretterjesztő előadásaikkal bővítik a gyermekek ezen irányú tudását. Nagy hagyománya van az óvodánkban a családi madáretető barkácsolásának, gondozásának és rendszeres feltöltésének.

- Óvoda-család kapcsolat

Ezen kapcsolat ápolása kis óvoda lévén, mindig kiemelt szerepet kapott. Rendezvényeinkre, családi napjainkra  évek óta magas létszámú látogatottság jellemző. Szívesen jönnek a testvérek, szülők, nagyszülők, és aktív részesei rendezvényeinknek. Az Őszi huncutságok elnevezésű rendezvényünk minden évben egy kiemelt témához kapcsolódik. Az évzáró az intézményben egyedülállóként szintén családi nap formájában valósul meg. A gyermekek szüleire minden helyzetben számíthatunk, szívesen adakoznak, részt vesznek gyűjtőmunkában, valamint kreatív tevékenységekben /kiállítások, Adventi vásár/. Valljuk, hogy a jó együttműködést a közös rendezvények során alapozzuk meg.