TEMPLOM TÉRI TELEPHELY

Tiszakécske, Templom tér 5.

Tel: 76/542-039

Telephely vezető: Jekkel Judit


Óvodapedagógusok:

  • Csőkéné Fehér Réka
  • Jekkel Judit
  • Ladocsiné Gyenes Krisztina

Pedagógiai asszisztens:

  • Kovácsné Sipos Beatrix

Dajkák:

  • Basa Jánosné
  • Szikszai Béláné


Óvodánk Ókécske központjában helyezkedik el, 2007-ban teljesen felújította az önkormányzat az épület belső tereit. A világítása, a padozatok, az álmennyezet, az üvegfal korszerűsítésre került sor. A bútorokat, berendezési tárgyakat, textíliákat mind újra cseréltük adományokból, rendezvények bevételeiből, szülői

támogatásokból.Jelenleg két vegyes csoport működik és az üresen maradt csoportszobából tornaszobát, fejlesztőszobát alakítottunk ki. Felszereltségét szakmailag jól átgondolt, korszerű fejlesztő eszközök jellemzik. Udvarunk megfelelő méretű, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Holt-Tiszára és a végtelen határra. A természeti változásokat, a madarakat, a határban történő mezőgazdasági munkálatokat, a gépeket folyamatosan figyelemmel kísérhetjük az óvoda udvarából is. Az óvodánkban dolgozó 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka szakmailag jól képzettek elhivatottak. 1 fő óvodapedagógus vezető óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik, 1 fő pedig szenzoros integrációs terápia módszertani képzésen vett részt. Napi munkánk során a megszerzett ismereteinket felhasználjuk a gyermekek hatékony fejlesztése érdekében. Nevelési attitűdünket a befogadó, elfogadó nevelés jellemzi.

Innovatív tevékenységeink:

– Az egészséges életre nevelés

Négy hetet átölelő „Ép testben-Ép lélek” elnevezésű projektünk magába foglalja a testrészeinket, azok funkcióit, érzékszerveinket, alapvető higiéniás és szabályrendszerünket, az orvos munkáját, valamint a testi, lelki egészség megóvását. A rendszeresen szabadlevegőn való tartózkodás a természetben (Holt-Tisza part) való séták lehetővé teszik agyermekek immunrendszerének erősítését.

– A preventív mozgás, sport szeretetére nevelés

A tornatermi testnevelés heti rendszerességgel az iskola tornatermében zajlik, mely lehetőséget biztosít az egészséges életmód, a mozgásigény kialakítására. A mozgásfejlesztő szoba, mozgásfejlesztő eszközök mindennapos használata segíti a gyermekek mozgásfejlődését, kihat a kognitív képességek pozitív irányú fejlődésére is. Igyekszünk a gyermekekben felkelteni a mozgás iránti vágyat, valamint megtapasztaltatni a mozgás örömét.

– Biztonságos Óvoda

Több éve óvodánk sajátos arculatához tartozik a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedésre nevelés. Célunk, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, a közlekedési táblákkal. A helyesen felszerelt kerékpárral végzett tevékenységek során sajátítsák el a példamutató magatartási formákat, és váljanak példás közlekedőkké. Az évente megrendezett „Két keréken biztonságosan” programunkon tehetnek tanúbizonyságot a gyermekek az elsajátított ismeretekről. 2018-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett program keretében Biztonságos Óvoda címet kaptuk.

– Madárbarát Óvoda

Óvodánk sajátos elhelyezkedése lehetővé teszi a helyszínen vezetett foglalkozásokat, a közvetlen környezetben való tapasztalatszerzést 2010 óta Madár-barát óvodaként próbálunk minél több olyan szakembert hívni, akik ismeretterjesztő előadásaikkal bővítik a gyermekek ezen irányú tudását. Nagy hagyománya van az óvodánkban a családi madáretető barkácsolásának, gondozásának és rendszeres feltöltésének.

– Óvoda-család kapcsolat

Ezen kapcsolat ápolása kis óvoda lévén, mindig kiemelt szerepet kapott. Rendezvényeinkre, családi napjainkra  évek óta magas létszámú látogatottság jellemző. Szívesen jönnek a testvérek, szülők, nagyszülők, és aktív részesei rendezvényeinknek. Az Őszi huncutságok elnevezésű rendezvényünk minden évben egy kiemelt témához kapcsolódik. Az évzáró az intézményben egyedülállóként szintén családi nap formájában valósul meg. A gyermekek szüleire minden helyzetben számíthatunk, szívesen adakoznak, részt vesznek gyűjtőmunkában, valamint kreatív tevékenységekben /kiállítások, Adventi vásár/. Valljuk, hogy a jó együttműködést a közös rendezvények során alapozzuk meg.