ERKEL FASORI TAGINTÉZMÉNY

Tiszakécske, Erkel-fasor 3.

Tel: 76/542-097

Tagintézmény-vezető: Mojsza Andrea – szakvizsgázott óv.pedagógus: fejlesztő


Óvodapedagógusok:

 • Berecz Rita
 • Eszes Anita
 • Horváth Erika – szakvizsgázott óvodapedagógus: tehetségfejlesztő
 • Lovas Anikó
 • Mojsza Andrea – szakvizsgázott óvodapedagógus: fejlesztő
 • Válé Ildikó

Gyógypedagógiai asszisztens:

 • Fehér Rita

Dajkák:

 • Bőszény Zoltánné
 • Kresztovojné Kiss Dóra
 • Szászdi Sándorné
 • Szekeresné Gyulai Ilona

Az Erkel fasori óvoda 1972 –ben épült, emeletes épület, mely 4 csoportban 100 fő gyermek befogadására alkalmas. 6 óvodapedagógus, 4 dajka, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens végzi munkáját. Az óvodánkba járó gyermekek szociokulturális háttere változó. Jelentős a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek száma. A felzárkóztatásra szoruló (SNI, BTMN, logopédia) különleges bánásmódot igénylő gyermekeket szakemberek látják el. A csoportszobák bútorzata, berendezési tárgyai, felszereltsége, biztosítja a gyermekek számára a biztonságos, megfelelő játék és munkakörnyezetet. Udvaraink mérete megfelelő teret ad gyermekeink mozgás és játékigény kielégítésére. Óvodánk gyönyörű, természeti környezetben helyezkedik el, közel az élő Tisza folyóhoz és a Holt Tiszához. Folyamatosan bővítjük játékkészleteinket, melyek a gyermekek fejlődését, képességének kibontakozását szolgálják. Nevelőközösségünk gyermekközpontú, befogadó, innovatív. Két fő óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik (fejlesztő, tehetségfejlesztő). A játékra alapozva, sokszínű és változatos tevékenységeken keresztül fejlesztjük gyermekeink képességeit, jártasságát. Törekszünk a derűs, családias légkör kialakítására, ahol jól érzik magukat a gyermekek és szívesen jönnek óvodába. Elengedhetetlennek tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolatot, az együttműködés fenntartását. Lehetőségük van a gyermekeknek óvodán belüli és óvodán kívüli programokon való részvételre. Óvodánk arculata tükrözi a környezettudatos szemléletmódot.

Innovatív tevékenységeink:

– Részben adaptál Jó gyakorlat

A „Megismered, megszereted – védeni fogod!” környezeti neveléssel kapcsolatos Jó gyakorlatot Hódmezővásárhelyről a Pál utcai óvodától választottuk. Környezeti nevelésünk célja a természeti környezetükben biztonságosan mozgó gyermekek nevelése, akik gyakorlatban is megtapasztalják, megismerik, megszeretik és óvják környező világuk élővilágát, értékeit. Célunk az ismeretszerzés, cselekedtetés, terepfoglalkozások, túrák, kirándulások szervezése, és olyan élményekhez, ismeretkehez való juttatás, melyeket a későbbiekben is alkalmazni tudnak a gyermekek. Fontosnak tartjuk a hagyományok tartalmának gazdagítását (Márton nap, Jeles napok). A megtalálás, felfedezés, az együttes tevékenykedtetés élménye fejleszti a gyermekek szociális kompetenciáit is. A részben adaptált Jó gyakorlathoz felhasználjuk sajátos lehetőségeinket, kapcsolatainkat, melyet folyamatosan igyekszünk bővíteni. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kécske Vadásztársasággal, és a Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesülettel. Valljuk, hogy a környezet szeretetére, védelmére nevelni hatékonyan csak a természetben lehet.

– Madárbarát Óvoda

A Magyar Madártani és a Természetvédelmi Egyesület által létrehozott „Madárbarát Óvoda” címre jelentkezett óvodánk. Az elismerő cím és tábla odaítélésének egyik alapvető szempontja, hogy az óvoda a környezeti adottságát figyelembe véve védje, óvja, ápolja és etesse a közvetlen környezetben fészkelő és lakó madarakat. A „Madárbarát Óvoda” táblát 2016 évben helyezték ki óvodánk falára. Évente adománnyal támogatjuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet.

– OVI-ZSARU bűnmegelőzési program

A nagycsoportosok számára kidolgozott bűn és baleset megelőzési témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől. A program tartalmazza még a főbb közlekedési szabályok megismerését, törekszik arra, hogy tudatosuljon a gyermekekben a közlekedésben való helyes részvétel, mely a saját biztonságukat szolgálja. A programcsomag tartalmaz jegyzetet, cd –t, bábokat, melyeket be tudunk illeszteni a napi tevékenységekbe.

– Biztonságos Óvoda program

2018 májusában pályázat útján nyertük el a Biztonságos Óvoda címet, melyet az elismerő oklevél mellett az épületre kihelyezett tábla is igazol. A program célja a gyermeket érintő legfontosabb közlekedés biztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése. A program keretében fő feladatunk a közlekedéshez való megfelelő hozzáállás kialakítása és fejlesztése az óvodáskorú gyermekeknél. Szakemberek keresték fel az óvodát, és felmérték a nagycsoportos gyermekek ismeretszintjét. Az alapok elsajátításához módszertani segédanyagot kaptunk, mely eszközként szolgál az ismeretek átadásában. Évente részt veszünk az intézmény által szervezett biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedési napon.

– Tehetséggondozás

Tagintézményünkben tehetséggondozó műhelyeket működtetünk. A tehetséggondozás legfontosabb célkitűzése a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük fejlesztése gazdagító program keretében. Óvodánkban a tehetségígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: az óvodai csoportokban a napi tevékenységbe ágyazva, valamint tehetséggondozó műhelyek keretében. Fő feladatunknak tartjuk az ismeretanyagok több oldalról való megközelítését, bővítését, az ismeretek megerősítését, építve a gyermekek természetes kíváncsiságára.