ERKEL FASORI TAGINTÉZMÉNY

Tiszakécske, Erkel fasor 3-5.

Tel: 76/542-097

Tagintézmény-igazgató: Mojsza Andrea - szakvizsgázott óv.pedagógus: fejlesztő


Óvodapedagógusok:

 • Berecz Rita
 • Fehér-Kanyó Katalin
 • Horváth Erika - szakvizsgázott óvodapedagógus: tehetségfejlesztő
 • Kocsisné Cseh Edina
 • Mojsza Andrea - szakvizsgázott óvodapedagógus: fejlesztő
 • Válé Ildikó


Pedagógiai asszisztens:

 • Fehér Rita (gyógypedagógiai asszisztens)
 • Kocsisné Kormos Margit

Dajkák:

 • Bravik Csilla
 • Jóljártné Bőszény Györgyi
 • Molnárné Kiss Ildikó
 • Szekeresné Gyulai Ilona

Az Erkel fasori óvoda 1972 –ben épült, emeletes épület, mely 4 csoportban 100 fő gyermek befogadására alkalmas. A város központjában, ugyanakkor közel a természethez található óvodánk. Sétálva is könnyen eljutunk az élő Tiszához, a Holt – Tiszához. A természeti környezet élővilága gazdag lehetőséget kínál gyermekeink számára az ismeretek gyarapításában és tapasztalatszerzésben. Az

óvodát zárt, fás, árnyékos, füvesített udvar veszi körül. A gyermekeket, szülőket már a bejáratnál érdeklődést felkeltő, hívogató dekoráció fogadja. Csoportszobáink nagyok, tágasak, felszereltek,  jól szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfelel testméreteiknek, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését, lehetővé teszi a mozgás és játékigényük kielégítését. A Csiga – Katica – Pillangó – Süni csoportba járó gyermekeket harmóniát árasztó színek, formák, anyagok veszik körül.  Szakképzett, szakvizsgázott óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítők együtt  elhivatottan, gyermekközpontú szemlélettel törekszenek egy családias légkör kialakítására. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, fejlődési ütemét, hangsúlyozzuk a játék elsődleges szerepét, mert ez az óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenysége. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek differenciált fejlesztésére, nevelésére. Törekszünk változatos, élményekben gazdag programokat biztosítani óvodásaink mindennapjaiban. Fő hangsúlyt kap a környezeti nevelés és hagyományápolás. A nyitottságra, az együttműködésre, a kölcsönös reális elvárásokra támaszkodva mélyítjük a családokkal való kapcsolatot. Olyan óvodát kívánunk működtetni, amelyben a gyermekek kiélhetik mozgásigényüket, kíváncsiságukat, ahol támogatják, elfogadják egyéni szükségleteiket, fejlesztik képességeiket, készségeiket, kibontakoztatják tehetségüket és segítik őket nehézségeik leküzdésében.


Innovatív tevékenységeink:

- Részben adaptál Jó gyakorlat

A „Megismered, megszereted – védeni fogod!” környezeti neveléssel kapcsolatos Jó gyakorlatot adaptáltuk. Környezeti nevelésünk célja a természeti környezetükben biztonságosan mozgó gyermekek nevelése, akik gyakorlatban is megtapasztalják, megismerik, megszeretik és óvják környező világuk élővilágát, értékeit. Célunk az ismeretszerzés, cselekedtetés, terepfoglalkozások, túrák, kirándulások szervezése, és olyan élményekhez, ismeretkehez való juttatás, melyeket a későbbiekben is alkalmazni tudnak a gyermekek. A megtalálás, felfedezés, az együttes tevékenykedtetés élménye fejleszti a gyermekek szociális kompetenciáit is. Bepillanthatnak a gyermekek az erdők, mezők, vizek élővilágába – Állatok Karácsonya, Vadetetés, Vadles - madárles, Fácántelep, Határjátás, A mi Holt-Tiszánk, Az ősz kincsei....

Fontosnak tartjuk a hagyományok tartalmának gazdagítását is – Márton nap (lámpás felvonulás), A Föld napja, A Föld gyermekei, Víz világnapja, Madarak és fák napja, Állatok világnapja. A hagyományos környezeti nevelést folytatjuk és bővítjük – Hulladékkezelés, „Szuperkukák”, Érzéseink…

Mindezek megvalósításában felhasználjuk sajátos lehetőségeinket és kapcsolatainkat. Együttműködési megállapodás keretében külső és belső helyszíneken valósítjuk meg a tevékenységeket - Kécske Vadásztársasággal, Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesülettel, Tiszakécskei Lovasegyesülettel.

- "Mesés napok"

Az Erkel fasori óvoda óvodapedagógusai „Mesés napok” című irodalmi élményt nyújtó mesejátékot indított el.

Ezzel célunk a türelmes mesehallgatás, a mese megszerettetése többféle feldolgozással, önkifejező készség, kommunikációs készség, képzelet, fantázia, szerepvállalás és a közös élmény átélése.

Évente több alkalommal színházat varázsolunk a gyermekekkel együtt. Ahol megtapasztalhatják, átélhetik a közös munkát, az előkészületektől kezdve az „előadás” megvalósulásáig.

- Madárbarát Óvoda

A Magyar Madártani és a Természetvédelmi Egyesület által létrehozott „Madárbarát Óvoda” címre jelentkezett óvodánk. Az elismerő cím és tábla odaítélésének egyik alapvető szempontja, hogy az óvoda a környezeti adottságát figyelembe véve védje, óvja, ápolja és etesse a közvetlen környezetben fészkelő és lakó madarakat. A mindennapokban az óvodán belül madáretetőket, odukat tettünk ki, melyeket folyamatosan megfigyelünk. Külső helyszínen pedig a Jó gyakorlatba építjük be az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

A „Madárbarát Óvoda” táblát 2016 évben helyezték ki óvodánk falára.

- OVI-ZSARU bűnmegelőzési program

AA nagycsoportosok számára kidolgozott bűn és baleset megelőzési témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől. A program tartalmazza még a főbb közlekedési szabályok megismerését, törekszik arra, hogy tudatosuljon a gyermekekben a közlekedésben való helyes részvétel, mely a saját biztonságukat szolgálja. A Rendőrséggel szoros együttműködés keretében adjuk át az ismereteket a gyermekeknek.

- Biztonságos Óvoda program

2018 májusában pályázat útján nyertük el a Biztonságos Óvoda címet, melyet az elismerő oklevél mellett az épületre kihelyezett tábla is igazol. A programcélja a gyermeket érintő legfontosabb közlekedés biztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése. A program keretében fő feladatunk a közlekedéshez való megfelelő hozzáállás kialakítása és fejlesztése az óvodáskorú gyermekeknél. Szakemberek keresték fel az óvodát, és felmérték a nagycsoportos gyermekek ismeretszintjét. Az alapok elsajátításához módszertani segédanyagot kaptunk, mely eszközként szolgál az ismeretek átadásában. Évente részt veszünk az intézmény által szervezett biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedési napon. A Rendőrséggel szoros együttműködés keretében adjuk át az ismereteket a gyermekeknek.

- Tehetséggondozás

Tagintézményünkben tehetséggondozó műhelyt, vagy műhelyeket működtetünk. A tehetséggondozás legfontosabb célkitűzése a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése és személyiségük fejlesztése gazdagító program keretében. Óvodánkban a tehetségígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: az óvodai csoportokban a napi tevékenységbe ágyazva, valamint tehetséggondozó műhelyek keretében. Fő feladatunknak tartjuk az ismeretanyagok több oldalról való megközelítését, bővítését, az ismeretek megerősítését, építve a gyermekek természetes kíváncsiságára. A műhelymunkák produktumait óvodán belül kiállítjuk.